SSA-elev

Ansættelse som SSA-elev er forudsætning af, at du har bestået SSH-uddannelsen eller Grundforløb 2

Selv om du ikke er færdig med SSH-uddannelsen eller Grundforløb 2, kan du søge ind på SSA-uddannelsen, Du skal så efterfølgende indsende uddannelsesbevis/eksamensbevis.

Uddannelsens hovedforløb varer 2 år og 9 mdr. og 3 uger. Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder. Når du bliver ansat af Fredericia Kommune vil du automatisk få en praktikplads. Praktikperioderne vil blive fordelt på Plejen, Socialpsykiatrien inkl. Demens og Misbrug og en Sygehuspraktik. 

Når du er i praktik i det nære sundhedsvæsen foregår det i Fredericia Kommune, både i hjemmeplejen og på et plejecenter.
Psykiatrien vil foregå inden for det socialpsykiatriske område i kommunen.
Når du er i praktik i det sammenhængende sundhedsvæsen foregår det både på Sygehus og i kommunen.  Her er der tale om tværsektorielt samarbejde.

Under afsnittet "Om praktikken" kan du få yderligere oplysninger.

I disse år ændrer arbejdsopgaverne hele tiden karakter. Det betyder du hele tiden skal omstille dig og være fleksibel.
Uddannelsens fokusområder er bl.a. det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende samt den sygeplejefaglige indsats.

Som social- og sundhedsassistentelev vil du bl.a. skulle:

 • Udføre praktisk og personlig hjælp
 • Arbejde med sygeplejeopgaver herunder administration af medicin, dokumentation af den udførte sygepleje
 • Samarbejde med borgere, patienter og pårørende
 • Tilrettelægge sammenhængende borger/patient forløb i samarbejde med sundhedsprofessionelt personale.

Video

Mål for uddannelsen er at du som social- og sundhedsassistent kan løse borger- og patientnære opgaver inden for følgende kompetenceområde: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

 • Fredericia Kommune ligger midt i landet, midt i naturen og midt i Trekantsområdets vækstcentrum. Her er du tæt på job- og karrieremuligheder, vand, strand, skov, kultur og shopping.
 • Fæstningsby med Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg – godt 50.000 indbyggere.
 • Danmarks naturkanon i baghaven og bynær badestrand.
 • Pasningsgaranti og et bredt udvalg af ungdomsuddannelser.
 • Historisk bykerne med spisesteder, shopping og spændende butikker.
 • Madsbyparken med badeland, fitness bowling, wellness og Madsby Legepark – Danmarks bedste legepark.
 • Kanalbyen ved Lillebælt – en ny bydel med attraktive og moderne boliger, kunst i verdensklasse, byhaver, kanaler og liv.
 • Kulturliv i særklasse med flere spillesteder, Fredericia Musicalteater, store events – herunder 6. Juli-Dagene.
 • Danmarks transport- og logistikcentrum og hjemsted for flere store virksomheder som Arla Foods, Google, Carlsberg, Ørsted.
 • DK2020 kommune med internationale standarder for den grønne omstilling.
 • En del af Naturpark Lillebælt, Danmarks største marine naturpark - med masser af oplevelser over, under og ved vandet.
 • Overvejer du at flytte til Fredericia Kommune? Kontakt Fredericia Kommunes tilflytterservice på tilflytter@fredericia.dk og læs mere på www.flyttilfredericia.dk