Medarbejder til udvikling og drift af økonomisk ledelsestilsyn

Vi søger en medarbejder til Økonomi og Digitalisering, som prioriterer nytænkning og effektive løsninger i Fredericia Kommune.

Brænder du også for at understøtte ledere og medarbejdere i at sikre, at vi forvalter Fredericia Kommunes økonomi rigtigt og er du nysgerrig på de nye digitale muligheder? 

Vær med til at videreudvikle og understøtte vores organisation i arbejdet med det økonomiske ledelsestilsyn og procedure for økonomiopgaver

Fredericia Kommune har i 2021 valgt at sætte øget fokus på det økonomiske ledelsestilsyn og har derfor oprettet en enhed for intern revision. Du har nu mulighed for at komme med på holdet.

Intern revision skal sikre understøttelse af hele organisationen med gennemskuelige og tydelige rammer, samt tilgængelig og udadvendt support. 

Vi er godt på vej i arbejdet og den næste periode vil bestå af at:

 • Opdatere vores principper for økonomistyring samtidig med at de beskrives praksisnære
 • Implementere en systematisk tilgang til de enkelte afdelingers økonomihåndtering
 • Udbrede en bedre systemteknisk understøttelse af ledelsestilsyns opgaven herunder afstemninger
 • Supportere ledere og medarbejdere teknisk med deres økonomiske ledelsestilsyn; herunder stikprøver, budget og personale.
 • Afrapportere månedligt/kvartalsvist til den strategiske chefgruppe
 • Være med til at opsætte et nyt teknisk system til ledelsestilsynet, samt udtænke andre forbedringer eller helt nye digitaliserings- og RPA-muligheder
 • Supportere og sparre omkring revisionsmæssige krav i arbejdet.

Der kan blive tale om at implementere flere former for ledelsestilsyn, som enheden skal tænke ind, ligesom vi allerede nu har tilført enheden opgaverne moms controlling, betalingsrykkere, kontakt til revisionen, samt tovholderfunktion på forskellige faglige opgaver i organisationen.

For at lykkes med opgaven, er det helt centralt, at du har en faglig indsigt og at du samtidig kan formidle og kommunikere det faglige indhold på en nemt forståelig og tilgængelig form, så det forstås af ledere på alle niveauer i organisationen. Du vil ligeledes skulle samarbejde med kolleger i staben, som er fagligt velfunderede i de enkelte ledelsestilsyn og derfor skal bidrage til den rette løsning.

Du skal motiveres af, at du på den ene side skal understøtte lederne i at lykkes og på den anden side skal spotte fejl og mangler, som skal løses.

Bliv en del af en afdeling i staben Økonomi, Personale og IT
Du kommer til at arbejde i afdelingen Økonomi og Digitalisering. Vi er 22 medarbejdere, som fordeler sig i faglige fællesskaber inden for administrative økonomiopgaver, som bogholderi/stamdata, intern revision samt digitalisering. 

Du vil primært arbejde i intern revision, som foruden dig består af 3 medarbejdere, som delvist arbejder med disse opgaver og delvist i den centrale økonomifunktion.

Økonomi og Digitalisering blev etableret for 3 år siden og har løbende fået nye ansvarsområder og medarbejdere. Vores fokus er på at skabe værdi for vores kollegaer i hele Fredericia Kommune, blandt andet ved en udefra og ind tilgang med nysgerrighed og interesse for de udfordringer afdelingerne står i, ved effektive arbejdsgange, optimal brug af vores systemer og ved at sikre kvalitet og professionel opgaveløsning. 

Derudover kan vi tilbyde dig

 •     En glad arbejdsplads, hvor vi løbende sparrer med kolleger og leder
 •     Et godt arbejdsmiljø, hvor vi tager fælles ansvar
 •     Et stærkt fagligt miljø, hvor vi også har fokus på kompetenceudvikling
 •     En ny arbejdsfunktion, hvor du har stor mulighed for at præge opgaveløsningen. 

Hvad kan du tilbyde os

 • Du motiveres af at opbygge systemer og kontroller
 • Du arbejder selvstændigt og kommunikerer med faglig autoritet
 • Du lykkes i dine opgaver ved hjælp af samarbejde med og involvering af både nærmeste kolleger, men også på tværs af hele organisationen
 • Du har gerne både uddannelsesmæssig og praktisk erfaring med økonomi opgaver i en kommune
 • Det vil være en fordel, hvis du kender vores økonomisystem KMD OPUS og SAP
 • Du arbejder helhedsorienteret og er struktureret i din arbejdsform
 • Du er nysgerrig og ser nye digitale muligheder, som kan effektivisere og kvalificere opgaveløsningen
 • Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi og evt. revision.

Kan du indfri vores forventninger og løse ovennævnte opgaver, så hører vi gerne fra dig.

Vil du vide mere
Kontakt leder af Økonomi og Digitalisering Anne-Mette Tofte Petersen, 2085 5135, anne-mette.petersen@fredericia.dk

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. april 2023.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes den 20. februar 2023. 

Kandidater, der inviteres til samtale, vil få tilsendt en case, som vi vil tage udgangspunkt i til samtalen.
 
Ansøgningsfrist
12. februar 2023.

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

Ansøg
Del i dit netværk
Benyt browseren Chrome
Frist:
Samtaledato:

20-02-2023

Kontaktoplysninger:

Leder af Økonomi og Digitalisering
Anne-Mette Tofte Petersen
2085 5135
anne-mette.petersen@fredericia.dk

Jobkategori: Økonomi og Jura
Stillingsbetegnelse: Økonomisk medarbejder
Jobtype: Fastansættelse
Tiltrædelse: 01-04-2023
 • Fredericia Kommune ligger midt i landet, midt i naturen og midt i Trekantsområdets vækstcentrum. Her er du tæt på job- og karrieremuligheder, vand, strand, skov, kultur og shopping.
 • Fæstningsby med Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg – godt 50.000 indbyggere.
 • Danmarks naturkanon i baghaven og bynær badestrand.
 • Pasningsgaranti og et bredt udvalg af ungdomsuddannelser.
 • Historisk bykerne med spisesteder, shopping og spændende butikker.
 • Madsbyparken med badeland, fitness bowling, wellness og Madsby Legepark – Danmarks bedste legepark.
 • Kanalbyen ved Lillebælt – en ny bydel med attraktive og moderne boliger, kunst i verdensklasse, byhaver, kanaler og liv.
 • Kulturliv i særklasse med flere spillesteder, Fredericia Musicalteater, store events – herunder 6. Juli-Dagene.
 • Danmarks transport- og logistikcentrum og hjemsted for flere store virksomheder som Arla Foods, Google, Carlsberg, Ørsted.
 • DK2020 kommune med internationale standarder for den grønne omstilling.
 • En del af Naturpark Lillebælt, Danmarks største marine naturpark - med masser af oplevelser over, under og ved vandet.
 • Overvejer du at flytte til Fredericia Kommune? Kontakt vores bosætningskonsulent Malene Rønne Feddersen på tilflytter@fredericia.dk og læs mere på www.flyttilfredericia.dk.