Leder af Familieafdelingen

Vi vil! - Vil du?

 • Vil du sammen med os i Familie og Børn, være en vigtig bidragsyder til de gode løsninger for Fredericias Børn i udsatte positioner?
 • Har du lyst til at indgå i et forpligtende, dynamisk og ligeværdigt samarbejde med aktører - i og omkring familierne- på tværs af forvaltninger, sektorer og i relevante partnerskaber omkring Familie og Børn?
 • Evner du, at arbejde organisatorisk og ledelsesmæssigt strategisk?
 • Er du ambitiøs på Familie og Børns vegne?
 • Har du et solidt kendskab til myndighedsområdet, og kan du bringe dit kendskab i spil i en udviklingsorienteret ånd, der gælder både sociale familiesager og handicapsager?
 • Tror du på vi altid kan -og skal- blive dygtigere og bedre?
 • Har du fokus på balancen mellem økonomiske ressourcer og de rigtige indsatser?

I så fald er vi klar til at tage imod dig og byde dig velkommen i en vigtig position som leder af en grundlæggende velfungerende myndighedsafdeling. 

Opgaver, der venter
Vi har brug for dig til - sammen med gode faglige kræfter- at implementere tiltag, der afstedkommes af Barnets Lov. Du skal følge vores arbejde med - og implementere udviklingspunkter fra Socialstyrelsens Taskforces rapport til dørs. Link til rapporten: https://fredericia.emply.com/api-v2/file/get-content/d514eebb-2a05-4019-a803-7a0c048f6325 

I samarbejde med vores Familie og Ungdomscenter, forsat arbejde på at udvikle de rigtige lokale tilbud til Børn og Unge samt deres familier. Derudover har vi brug for, at du fastholder og udvikler et godt og inspirerende arbejdsmiljø, så medarbejderne har god energi til samarbejdet med og omkring familierne.

Vi ønsker på alle måder, at dyrke det gode og systematiske samarbejde. Herunder arbejder vi med etablering af et samlet fokus på ungeområdet, hvor vi får mulighed for en tæt, forpligtende, systematisk og koordineret samarbejdsrelation med fritids, uddannelses- og beskæftigelsesområdet

Om os
Familieafdelingen hører til i fagområdet Familie og Børn.
Ungdomsrådgivningen, Familie og Ungdomscentret og Den Kommunale Tandpleje, er også en del af Familie og Børn.

Aktuelt er Familieafdelingen organiseret med fire fagkonsulenter, som sammen med dig skal løfte ledelsesopgaven i Familieafdelingen. Du skal sætte den overordnede retning for omkring 35 myndighedsrådgivere, og ikke mindst skal du tegne afdelingen udadtil og indgå i mange forpligtende samarbejder, hvor alle perspektiver omkring børnene er essentielle for at finde gode løsninger.

Du bliver en del af en ledergruppe, der refererer til afdelingschefen for Familie og Børn. Derudover bliver du - mindst ligeså vigtigt - også del af et samlet hold på Børn, Unge, Kultur og Fritid, som er optaget af at lykkes sammen til gavn for de børn, vi har som fælles kerneopgave.

Link til oversigt over organiseringen i Fredericia Kommune: Ledelse og afdelinger | fredericia.dk

Vi ønsker os, at du

 • er udadvendt og opsøgende i samarbejdsrelationer
 • proaktivt går ind i problematikker, udfordringer og konflikter
 • er beslutningsstærk og handlekraftig på baggrund af sund refleksion
 • er stærk i personaleledelse og har modet til at udfordre praksis
 • tror på at faglighed og økonomi skal balancere
 • kan sætte retning og selv følge den
 • er enig i, at vi ikke kan løse alting selv, men har brug for et ligeværdigt samspil mellem almenområdet og civilsamfundet
 • grundlæggende er et rart, glad og optimistisk menneske.

Vil du vide mere
Du er meget velkommen til at kontakte, afdelingschef for Familie og Børn Lone Lorenzen, 6192 3198 frem til og med den 7. juli og igen fra den 1. august 2022. 

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest.

Fredericia Kommune indhenter endvidere børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at holde 1. samtale 17. august og 2. samtale 23. august 2022.

Mellem 1. og 2. samtale kan du forvente, at der bliver udarbejdet en personprofilanalyse. 

Ansøgningsfrist
14. august 2022 kl. 12.00. 

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

 #vigørdetforFredericia#vigørdetsammen#vigørdetordentligt 

Ansøg
Del i dit netværk
Benyt browseren Chrome
Frist:
Samtaledato:

17-08-2022 1. samtale
23-08-2022 2. samtale

Kontaktoplysninger:

Afdelingschef for Familie og Børn
Lone Lorenzen
6192 3198 
Træffes til 7. juli 2022 og igen
fra 1. august.2022

Jobkategori: HR, Ledelse og Projektledelse
Stillingsbetegnelse: Leder
Jobtype: Lederstilling
Tiltrædelse: 01-10-2022
 • Fredericia Kommune ligger midt i landet, midt i naturen og midt i Trekantsområdets vækstcentrum. Her er du tæt på job- og karrieremuligheder, vand, strand, skov, kultur og shopping.
 • Fæstningsby med Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg – godt 50.000 indbyggere.
 • Danmarks naturkanon i baghaven og bynær badestrand.
 • Pasningsgaranti og et bredt udvalg af ungdomsuddannelser.
 • Historisk bykerne med spisesteder, shopping og spændende butikker.
 • Madsbyparken med badeland, fitness bowling, wellness og Madsby Legepark – Danmarks bedste legepark.
 • Kanalbyen ved Lillebælt – en ny bydel med attraktive og moderne boliger, kunst i verdensklasse, byhaver, kanaler og liv.
 • Kulturliv i særklasse med flere spillesteder, Fredericia Musicalteater, store events – herunder 6. Juli-Dagene.
 • Danmarks transport- og logistikcentrum og hjemsted for flere store virksomheder som Arla Foods, Google, Carlsberg, Ørsted.
 • DK2020 kommune med internationale standarder for den grønne omstilling.
 • En del af Naturpark Lillebælt, Danmarks største marine naturpark - med masser af oplevelser over, under og ved vandet.
 • Overvejer du at flytte til Fredericia Kommune? Kontakt vores bosætningskonsulent Malene Rønne Feddersen på tilflytter@fredericia.dk og læs mere på www.flyttilfredericia.dk.