Resultat – og udviklingsorienteret afdelingsleder til Jobcenter Fredericia

Jobcenter Fredericia er i rivende udvikling og har sat høje ambitioner for de kommende års beskæftigelsesindsats. Med den nye forenklingsreform og fokus på sammenhæng i indsatserne på tværs af områder har vi allerede en effektfuld indsats, som vi ønsker at styrke yderligere.

Jobcenter Fredericia har en overordnet ambition og målsætning om at komme på landsgennemsnittet målt på andel på offentlig forsørgelse ift. befolkningen i den erhvervsaktive alder inden udgangen af 2022. Det stiller store krav til hele vores opgavekæde, hvorfor vi har igangsat initiativer til forbedring af indsats og resultater. Det indebærer et nyt strategisk fokus, en ændret organisering og reviderede arbejdsgange.

Derudover har vi prioriteret et kompetenceløft til både medarbejdere, faglige koordinatorer og ledere, så vi på tværs af teams kan møde borgere og virksomheder med afsæt i den fælles kerneopgave: Det gode match mellem borgerens kompetencer, interesser og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft.

Vores vision er, at vi vil
 • skabe et inddragende, ansvarliggørende, effektivt, empatisk og nysgerrigt jobcenter med fokus på virksomhedernes behov og borgers vej mod job eller uddannelse
 • være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til rekruttering, fastholdelse og opkvalificering
 • gøre det komplekse konkret, så både borger og virksomheder oplever service i verdensklasse, og vi vil bruge vores fejl til intern læring og proaktiv opfølgning, så mindre gode oplevelser kan vendes til gode oplevelser
 • udnytte potentialet i et stærkt tværgående samarbejde i driften internt i kommunen såvel som mellem jobcentret, de lokale virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, så vi kan finde varige løsninger for borgernes vej mod job og uddannelse.
Vi har lagt os i selen for at udvikle Virksomhedsservice i verdensklasse og Et menneskeligt jobcenter, hvor effekten af det, vi gør, giver værdi for borgere og virksomheder. Vi har positive forventninger til mennesker og deres muligheder for at agere på arbejdsmarkedet og vi møder mennesker med troen på den enkelte og det man kan. Vi tror på, at medarbejderne er et vigtigt aktiv i, at alle borgere får en tidlig og jobrettet indsats med henblik på hurtigst muligt at komme i job og/eller fastholde et job.

Vi søger en afdelingsleder, som kan være med til at gøre en forskel, har kendskab til fagområderne og ikke mindst har erfaring med personaleledelse.

Hvem er vi?
I Job og Kompensation er der 25 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der varetager indsatsen for ledige og ansatte fleksjobbere, integrationsindsatsen, indsatsen vedr. de kompenserende ordninger, jobcentrets frontbetjening og telefoner. Herudover er der et tværgående koordinatorteam, som understøtter afdelingen ved behov.

Job og Kompensation er en ud af 6 afdelinger, som arbejder tæt sammen på tværs og med fokus på opgaven. Ledergruppen har et tæt samarbejde og leder på opgaven på tværs af afdelingerne, ligesom der er en tæt dialog med medarbejderne om hvordan opgaven løses bedst.

Hvem er du?
Vores nye afdelingsleder har solid ledelseserfaring fra en politisk styret organisation og erfaring med indsatserne der særligt vedr. fleksjobs- og integrationsområdet. Samtidig har du blik for udviklingen af Jobcenter Fredericias samlede strategi for Virksomhedsservice i verdensklasse og Et menneskeligt jobcenter. Du skal kunne samarbejde bredt med relevante samarbejdspartnere inden for og uden for kommunen.

Du tror på, at vi skaber de bedste resultater gennem vores medarbejdere, og derfor er du opmærksom på at gøre brug af deres faglighed, når du skal overveje strategi, opgaveløsning, metoder mv. Du skal kunne motivere og udvikle medarbejdere både fagligt og personligt. Du er god til at inspirere og inddrage dine medarbejdere og formår at skabe følgeskab i både drift og udvikling.

Derudover lægger vi vægt på, at du
 • har erfaring med at sætte retning og rammer for Jobcentrets indsatsområder og kan sikre udmøntningen af vores principper for god borger- og virksomhedsservice Har solid erfaring med beskæftigelsesområdet og gerne fra fleksjob- og integrationsområdet
 • gennem den daglige personalemæssige og faglige ledelse sikrer, at afdelingen yder en professionel beskæftigelsesrettet indsats
 • har god forretningsforståelse og evne til at arbejde resultatorienteret og se muligheder på tværs i Jobcentret og i samarbejdet med virksomheder og samarbejdspartnere
 • har en relevant uddannelse, både fagligt og ledelsesmæssigt
 • er tydelig i din kommunikation og synlig som leder
 • er robust og evner at skabe struktur og rammer for både dig selv og dine medarbejdere i en travl hverdag.

Den ideelle kandidat for os vil være, at du kan dokumentere viden, erfaring og resultater inden for følgende ledelseskompetencer:
 • Strategisk ledelse. Bidrage til den fremadrettede udvikling af indsatser og drift af organisationen i samspil med ledergruppen
 • Personaleledelse. Motivere, begejstre og udvikle medarbejdere både fagligt og personligt – sikre følgeskab og trivsel i afdelingen
 • Faglig ledelse. Du har en stærk faglighed inden områderne og kan sikre kvalitet i og effekt af kerneopgaven 
 • Procesledelse. Herunder blandt andet at kunne rammesætte involverende og lærende processer, der skaber refleksion og ejerskab i daglig opgaveløsning
 • Kommunikation og samarbejdsevner. Gennem en klar kommunikation kunne skabe retning og ramme for opgaveløsningen
 • Resultatstyring. Kan omsætte strategi til handling og har fokus på at arbejde med målopfyldelse/effekter.

Derfor skal du vælge os
Vi tilbyder et spændende lederjob inden for vigtige fagområder med stort politisk og ledelsesmæssigt fokus i kommunen. Du vil blive en del af en engageret ledergruppe, der rummer mange forskellige ressourcer og kompetencer - og gerne deler dem med hinanden. Du får en afdeling med fagligt dygtige og kompetente medarbejdere, der gerne vil bringes i spil og som understøttes af tværgående koordinatorteam. Du får et lederjob med en høj grad af selvstændigt ansvar. Du vil få en grundig introduktion til jobbet og organisationen samt tæt sparring med din lederkollegaer og nærmeste chef.
 
Har du brug for, at høre mere ind til stillingen 
Kontakt jobcenterchef Sanela Ljeskovica, 2095 9148. 

Send ansøgning online 
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, vedhæftet eksamensbevis, CV samt relevante bilag online. 
Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk 

Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fuldtidsstilling. 

Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. oktober 2020.
 
Ansættelsessamtaler
Der afholdes to samtaler.
Første samtale afholdes den 18. august 2020. Der forventes inviteret op til 6 kandidater.
Anden samtale afholdes den 20. august 2020. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal forvente at skulle løse en case.

Ansøgningsfrist 12. august 2020.

 

Ansøg
Del i dit netværk
Ansøgningsfrist:12. august 2020
Tiltrædelse:Hurtigst muligt eller senest den 1. oktober 2020.
Stillingsbetegnelse:Afdelingsleder
Jobkategori:Administration og sagsbehandling
Jobtype:Fastansættelse
Kontaktoplysninger:Jobcenterchef
Sanela Ljeskovica
2095 9148.