Jurist til Fællessekretariatet, Team Jura - genopslag

Fredericia Kommune søger en jurist til Fællessekretariatet, Team Jura. Juristen indgår i Team Jura, der varetager den juridiske betjening af hele Fredericia Kommune.

Opgaver
Team Jura rådgiver om stort set alle opgaveområder, som en kommune beskæftiger sig med, både i forhold til sagsbehandlere, institutionsledere, fag- og stabschefer, direktører og politikere. Det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til flere af de opgaveområder, som en kommune beskæftiger sig med.

Team Jura har også en række faste opgaver, herunder sekretariatsbetjening af Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssyn, tilsynet med det støttede byggeri, udbudsretlig rådgivning, understøttende funktioner i.f.t GDPR og informationssikkerhed ligesom der ydes bistand i forbindelse med valg. Herudover ydes der juridisk rådgivning til hele Fredericia Kommune.

Dine primære opgaver bliver at forestå intern rådgivning om juridiske forhold på hele det kommunale område. Du vil også skulle forestå tilsynet med det støttet byggeri (ca. 15 timer ugentligt), herunder byggesagerne i form af skema A, B og C, sekretariatsbetjeningen af Hegnssynet og udarbejdelse af dagsordenstekster.

Vi forventer, at du
 • er uddannet jurist
 • har kendskab til eller mod på at dygtiggøre sig indenfor det støttede byggeri, GDPR og informationssikkerhed, sekretariatsbetjening, offentligretlige regler generelt og gerne kendskab til flere af de kommunale opgaveområder
 • er god til sagsbehandling og har evne og ansvarsfølelse i forhold til selvstændigt at planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver og sager
 • er effektiv, fleksibel, serviceminded og med gode kommunikationsevner i både skrift og tale
 • ikke bliver ”blæst omkuld”, når det nogle gange går stærkt
 • har forståelse for det at arbejde i en politisk ledet organisation
 • sætter pris på og bidrager til et godt socialt arbejdsmiljø i en organisation med en uformel omgangstone.

Om os
Team Jura består, ud over chefjuristen, af tre jurister og er en del af Fællessekretariatet, der er en afdeling i staben Økonomi & Personale. Fællessekretariatet består ud over Team Jura af Team Udbud & Indkøb, Journalen, Post og Arkiv, Kantinen samt Byrådssekretariatet. Vi har fokus på vidensdeling, samarbejdet i hele organisationen og en teamkultur, hvor vi har en åben og nysgerrig tilgang til opgaveløsningen i et godt internt læringsmiljø, hvor vi benytter hinanden som sparringspartnere i de opgaver, vi bliver stillet overfor.
Vi har en mangfoldig hverdag, hvor vi lægger vægt på en professionel tilgang til opgaverne, et godt kollegialt sammenhold og en naturlig interesse for et godt socialt samvær.

Vi tilbyder
 • Fleksible arbejdstider
 • Mulighed for hjemmearbejde
 • Gode kollegaer
 • Spændende arbejdsopgaver.
Kunne du tænke dig et arbejde med stor selvstændighed og spændende juridiske opgaver i en moderne politisk ledet virksomhed, så søg jobbet som jurist i Fredericia Kommune.

Vil du vide mere
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til chefjurist & indkøbschef Henrik Melchior Olsen, 7210 7117 eller jurist Birgitte Simonsen på 7210 7353.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse 1. februar 2021.

Ansættelsessamtalerne gennemføres som én samtalerunde, men finder ansættelsesudvalget behov for det, kan en anden samtalerunde, med udvalgte kandidater, komme på tale. I forbindelse med samtalerne vil kandidaterne kunne blive udsat for en case.

Samtaler finder sted torsdag den 10. december 2020 i tidsrummet kl. 8.30 – 16.00. Som udgangspunkt sigtes mod samtaler med fysisk fremmøde, men afhængig af udmeldingerne i.f.t Covid-19, så kan der blive tale om afholdelse af samtaler på en webbaseret platform.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt øvrige relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk.

Ansøgningsfrist 2. december 2020.
 

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:2. december 2020
Tiltrædelse:1. februar 2021
Stillingsbetegnelse:Jurist
Jobkategori:Økonomi og Jura
Jobtype:Fastansættelse
Kontaktoplysninger:Chefjurist & indkøbschef Henrik Melchior Olsen, 7210 7117

Jurist Birgitte Simonsen, 7210 7353